Devoldfabrikken i brann!

Året var 1950, tidlig morgen 30. mars skjedde det fatale: Devoldfabrikken i brann! En fabrikk i brann er en tragedie på alle måter, og fører med seg store konsekvenser for mange. Hva skjedde egentlig?


Det var rundt kl.10 at en brann var i ferd med å starte på Devoldfabrikken. Det ar blitt fortalt at det var gammelt støv som hadde tatt fyr i tørkeriet. Ganske snart stod hele denne delen av fabrikken i brann og en sort tykk røyk la området i mørke.

Både brannmannskap fra Devoldfabrikkens eget brannvern og det kommunale brannvernet i Langevåg gjorde en kjempeinnsats og avverget at hele fabrikken brant ned, med god hjelp fra Ålesund og Spjelkavik. Sunnmørsposten sin båt «Svint II» kom fullastet med utstyr, folk og flere brannslanger. Fra Ålesund kom også Flatmark sin «draugen», som pumpet vann fra sjøen.

De klarte ikke å redde denne delen av fabrikken. De var i tvil om hvordan de skulle klare å hindre at brannen spredde seg til strømpefabrikken som bare hadde tregulv. Visst dette også tok fyr ville hele bygningskomplekset og hus i nærheten gå tapt!

Men så : Paulus Hauge, vedlikeholdsmann og lommekjent på fabrikken, klatret opp på taket på fargeriet med en slange, gikk inn et vindu øverst i heishuset og derifra inn i det røykfulle loftet som hadde begynt å brenne. Paulus klarte å slukke brannen som hadde startet her og med dette var situasjonen under kontroll – takket være en enkeltmanns innsats!

Etter brannen ble 220 ansatte arbeidsledig, men etter et par måneder var de tilbake i arbeid. Produksjonen kom relativt fort i gang igjen med et kardeverk og fire spinnemaskiner i shoddyfabrikken. Veveriet og strømpeavdelingen hadde heldigvis bare små skader og kom raskt i gang igjen. Trikotasjeavdelingen startet opp igjen produksjonen så snart de fikk strømmen tilbake. En del arbeid ble også satt bort til andre fabrikker, for å unngå at kundene skulle lide noen skade.

Med sterk vekst i produksjonen etter 2. verdenskrig og 773 ansatte, var det viktig å bygge opp igjen fabrikken så fort som mulig. Det nye hovedbygget fikk en grunnflate på 6000 kvadratmeter med full kjeller og to etasjer, samt en tredje etasje i midtpartiet.

Devold var på denne tiden landets største produsent av kamgarn og gabardin-stoff. Devold kunne kle opp 700-800 personer med under – og yttertøy på en dags produksjon!

 

Vi vil markere dette på et senere tidspunkt, med åpen brannstasjon, historiefortelling og barneaktiviteter.

Følg med for dato.