Devoldfabrikken i brann!

Året var 1950, tidlig morgen 30. mars skjedde det fatale: Devoldfabrikken i brann! En fabrikk i brann er en tragedie på alle måter, og fører med seg store konsekvenser for mange. Hva skjedde egentlig?

Den store brannen startet i det ilden tok fatt i tørkemaskinen i det gamle hovedbygget på Devoldfabrikken. Det fortelles at som en eksplosjon ble hele bygget satt i brann. Ilden spredte seg straks over gata til ullblanderiet som brant ned til grunne. Tredje etasje i fargeriet tok også fyr, men her lyktes heldigvis brannmannskapet å slukke ilden.

Både brannmannskap fra Devoldfabrikkens eget brannvern og det kommunale brannvernet i Langevåg gjorde en kjempeinnsats og avverget at hele fabrikken brant ned, med god hjelp fra Ålesund og Spjelkavik.

Etter brannen ble 220 ansatte arbeidsledig, men etter et par måneder var de tilbake i arbeid. Produksjonen kom relativt fort i gang igjen med et kardeverk og fire spinnemaskiner i shoddyfabrikken. Veveriet og strømpeavdelingen hadde heldigvis bare små skader og kom raskt i gang igjen. Trikotasjeavdelingen startet opp igjen produksjonen så snart de fikk strømmen tilbake. En del arbeid ble også satt bort til andre fabrikker, for å unngå at kundene skulle lide noen skade.

Med sterk vekst i produksjonen etter 2. verdenskrig og 773 ansatte, var det viktig å bygge opp igjen fabrikken så fort som mulig. Det nye hovedbygget fikk en grunnflate på 6000 kvadratmeter med full kjeller og to etasjer, samt en tredje etasje i midtpartiet.