27. august

Besøk Nordens eldste dampbåt av tre D/S Thorolf

Når sjørøverne inntar Devoldfabrikken lørdag 27.august kan dere også besøke Nordens eldste dampbåt av tre D/S Thorolf. D/S Thorolf er en spennende del av Devoldfabrikkens historie gjennom årevis med tjenester i vær og vind. Båten var i drift i over 50 år og nå er det D/S Thorolfs Venner som drifter den og holder den åpen og viser den frem til dere denne dagen. Velkommen ombord! For er info om D/S Thorolf, se under: D/S Thorolf er Nordens eldste dampbåt av tre. O.A. Devold Sønner bestilte båten i 1910. Skroget ble slept fra Hardanger til Ålesund, hvor Brunholmens Mek. Verksted installerte dampmaskin og kjele, før de ferdigstilte båten på slippen ved Slinningen i Ålesund. D/S Thorolf ble satt i drift som en agentbåt, det vi kaller salgsbåt, og den dekket strekningen svenskekysten i sør til Russland i nord. Ikke en fjordarm ble forbigått, og det var mang en familie som møtte opp for å sikre seg Devolds blåtrøyer og Rose-makko når D/S Thorolf la til kai en plass i nærheten. Båten hadde også andre viktige funksjoner under begge verdenskrigene. Under første verdenskrig fraktet D/S Thorolf arbeidere ut til Nordøyane utenfor Ålesund, hvor de skar torv til bruk som brensel på fabrikken. Under andre verdenskrig måtte D/S Thorolf også besørge mat til arbeiderne. Sjefene ved Devold ga D/S Thorolf i oppdrag å gå inn i de sunnmørske fjordene og bytte til seg poteter og melk. Båten ble også lastet med ved hugget på teiger de sikret seg langs fjordene. Veden ble brukt til oppvarming og drift av fabrikken i en tid hvorkull ikke var å oppdrive. Båten var i drift i over 50 år før den slet seg fra kai og sank på slutten av 1950-tallet. Forsikringsselskapet sørget for at båten ble hevet og solgt. De neste tiårene var det mange som forsøkte å sette den i stand, men det var først i 1988, da en gruppeentusiaster samlet seg i Langevåg, at dette arbeidet lyktes. Etter stor dugnadsinnsats, og med støtte fra det offentlige og fra private, kunne D/S Thorolfs venner i 1992, stolt vise frem en vakker og restaurert båt. D/S Thorolf ble i 1998 - 2000 totalrenovert ved Mellemværftet i Kristiansund, og etter dette fikk venneforeningen Fylkets kulturpris, samt Kulturprisen fra Sula Kommune for sin store innsats for bevaring av båten.