SMIA

Du er hjertelig velkommen til å besøke vår godt bevarte smie fra ca.1920. Vår guide gir innblikk i smedens hverdag og forteller om delene som ble produsert her, og reparasjonene som ble utført – slik at Devold kunne opprettholde en uavbrutt produksjon.