Kraftstasjonen

Den første kraftstasjonen
ved O.A. Devolds Sønner a/s1883
Kraftverket ved Devold var et av de første kraftverk som ble startet her i landet. Så vidt man vet, var det kun to kraftverk i drift da Devold i 1883 startet sin første vannturbin. Den hadde 70 hestekrefter og likestrømsgenerator som leverte strøm til lys i veveriet. Vannet ble tatt inn fra Vassetvannet og ført i åpen elv til en inntaksdam øst for fabrikken (Devold-dammen).

1887
Kraftstasjonen ble flyttet fra hovedbygget til bygningen der den er i dag. Den første turbinen ble erstattet av to nye turbiner. Den ene på 120 hk, og den andre på 35 hk som forsynte lysanlegget. Samtidig ble det innkjøpt et brukt damplokomotiv med svære snorskiver. Dette skulle brukes til reserve.@

1909
I 1909 ble damplokomotivet erstattet av en brukt italiensk dampmaskin på 125 hk og med en likestrømsgenerator med 500 volts spenning.

1910
Den første elektriske motoren i drift.

1913
Dampmaskinen ble byttet ut med en større dampmaskin på 400 hk, og denne gang med en vekselstrømsgenerator. Samtidig ble turbinene byttet ut med to nye turbiner, en på 120 hk og en på 40 hk, med vekselstrømsgeneratorer. Etter dette gikk hele fabrikken, unntatt veveriet, på vekselstrøm.

1915
Arbeidet starter på «Molvers-anlegget» med bytting av damanlegg og legging av 2280 meter med turbinrør med en diameter på 300 mm. Vannet hadde en fallhøyde på 450 meter. Våren 1917 stod anlegget klar til drift med en ny Pelton høytrykksturbin med vekselstrømsgenerator på 500 kVA. Det er den samme turbinen som står i dag …

1950
… men etter brannen i 1950 ble turbinen modernisert med nye skovler og nålventil i rustfritt stål. Akslingen ble forsterket og fikk en grovere dimensjon. Den gamle vekselstrømsgeneratoren ble erstattet av en ny generator på 600 kVA.

Etter brannen i 1950 ble også Langevågsanlegget modernisert, blant annet med en forlengelse av rørgaten helt frem til Vassetvannet. Inntaksdammen øst for fabrikken ble fylt igjen. Etter denne ombyggingen og moderniseringen var kapasiteten på kraftstasjonen så stor at hele bedriften i perioder kunne drives med strøm fra eget kraftverk.

Kåre Nymark, verksmester
Langevåg, 30. juni 1998